Videoklipy a mp3


Youtube Playlist


Kofi - Cesta v nás

Didgeridoo, darbuka, framedrum, looper


Kofi - Kormidelník

Tuhar sitar didgeridoo, darbuka, flauta, looperBranislav Hargaš (Dúhové Eminencie)a Janka Krivánková (Yasmin)
Hosť Ján Petrovič
Záznam zo Západoslovenskej TV


Tuhar Looping solo - Dragons shield
Branislav Hargaš - perkusie, tuhar, looper


Výchovný koncert Dúhové Eminencie - Miloslav Kollár a Branislav Hargaš


Koncert Dúhové Eminencie - Milo Kollár a Braňo Hargaš - Zidhaida


Dúhové Eminencie v Ars Preuge Prievidza - Pod ochranou ohnivého draka
Miloslv Kollár - Saz
Branislav Hargaš - Tuhar
Adam Gálik - Basgitara
Peter Ferenčík - Bicie


Videoklip Dúhové Eminencie & Yasmin - Full Yasmin Moon


Videoklip Dúhové Eminencie & Yasmin - Prince of peace


Koncert v klube Za rampami v NM, Dúhové Eminencie - Ganesh


 
2013